Chữ nổi lọng viền

Chữ inox led chân

Là chữ nổi có thể là inox - tôn hoặc alumium miễn sau khi mở đèn ánh sáng chỉ chiếu xuống chân không hiện sáng mặt chữ.

Xem tiếp
Call Now Button